Direct and indirect dependencies (main)

netlibLAPACK-3.4.1+2 OK
sqlite-3080002+0 OK
tcl-8.5.17+0 OK
tk-8.5.17+1 OK
python-2.7.9+1 OK
swig-3.0.2+4 OK
pyyaml-3.11+2 OK
atlas_netlib-3.8.4+10 OK
numpy-1.9.1+8 OK
scipy-0.14.0+9 OK
fitsio-0.9.8rc1+6 OK
esutil-0.6.2rc1+1 OK
meds-0.9.2+2 OK

Direct and indirect dependencies (test only)

None

Direct and indirect dependants (main)

MEPipeline-Y3A1+17 OK
MEPipeline-Y3A1+18 OK
MEPipeline-Y3A1+19 OK
MEPipeline-Y3A1+20 OK
MEPipeline-Y3A1+21 OK
MEPipeline-Y3A1dev+37 OK
MEPipeline-Y3A1+22 OK

Direct and indirect dependants (test only)

None